Poistenie osôb

Každý z nás má svoj životný štandard, o ktorý nechceme prísť. Choroba či úraz si ale nevyberá, a práve vtedy náš príjem klesá. Je skutočnou výhodou mať balík peňazí, ktorý nám pomôže toto obdobie prekonať. Práve na to je poistenie určené.

  • Životné a úrazové poistenie,
  • Zabezpečenie úverov
  • Poistenie straty zamestnania
  • Poistenie dávok pri chorobe, pri úraze či hospitalizácii
  • Poistenie invalidity, závažných chorôb.

Zistite viac o poistení osôb


    Call Now Button