Poistenie firiem

Viete čo všetko ohrozuje vaše podnikanie? Okrem všetkých rizík aj to, že nemáte poistenie firmy pod jednou strechou. Vyhnite sa nespokojnosti pri plnení, chráňte svoj majetok a financie na jednom mieste a komplexne. Majte jedného správcu zmlúv, dokonalý prehľad a informácie z prvej ruky. My vieme ako na to.

 • Poistenie vášho nehnuteľného a hnuteľného majetku, zásob
 • Poistenie vozového parku vašej firmy,
 • Poistenie strojov, elektroniky a technológií
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie pohľadávok – nezaplatených faktúr
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • prevádzková a profesijná
  • členov štatutárnych orgánov spoločností – D&O
  • dopravcu a prepravcu – CMR, zasielateľa
  • IT spoločnosti
  • Škody na životnom prostredí
  • Spôsobenú vadným výrobkom
  • Stiahnutie výrobku z trhu
  • Poistenie zamestnanca voči zamestnávateľovi
 • Stavebno – montážne poistenie,
 • Poistenie kybernetických rizík (zodpovednosť za ochranu osobných údajov)
 • Poistenie hospodárskych zvierat
 • Poistenie plodín
 • Poistenie poľnohospodárskej techniky a technológií
 • Poistenie fotovoltaických elektrární a bioplynových staníc
 • Poistenie zahraničných služobných ciest
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie lietadiel a lodí
 • Poistenie hotelov, výstav a veľtrhov, zrušenia akcie
 • Vzájomné poistenie.

Zistite viac o poistení firiem


  Call Now Button