Poistenie pohľadávok

Trápia Vás nezaplatené faktúry? Kto Vám garantuje, že dlhodobý odberateľ opäť nezaplatí?

Vysoké percento firiem krachuje kvôli neplatičom. Veríte, že Vám sa to nemôže stať?

Poistenie pohľadávok chráni vašu firmu proti finančným stratám v prípadoch:

  • Platobnej neschopnosti odberateľa,
  • Platobnej nevôle odberateľa,
  • Politických rizík,
  • Reštrukturalizácie a iných nečakaných situáciách,

S poistením bankových záruk máte cash flow vždy pod kontrolou. Neviažte svoje peniaze v banke, ked Vám môžu zarábať v podnikaní.

Informujte sa o poistení bankových záruk a zistite jeho nesmierne výhody pre vaše podnikanie.

Zistite viac o poistení pohľadávok


    Call Now Button