Poistné udalosti

Prinášame Vám jedinečný systém riešenia poistných udalostí. Výhodou pre Vás je, že my máme:

  • vlastných manažérov pre likvidáciu poistných udalostí;
  • dve desaťročia skúseností a spätnej väzby od našich spokojných klientov;
  • dlhoročné vzťahy v poisťovniach, čo nám umožňuje sa priamo zapájať do procesu likvidácie a mať pre Vás vždy najnovšie informácie o jej priebehu.

Máte obavu, že zostanete pri poistnej udalosti sami?

Zabudnite na to. Náš zjednodušený systém Vám prinesie istotu a pokojný spánok – len 3 kroky k Vašej spokojnosti:

  • Vy oznámite udalosť nám,
  • My zaistíme jej nahlásenie, zdokumentovanie a skompletizovanie podkladov,
  • Vám je vyplatené poistné plnenie.

Napíšte nám


    Call Now Button